Føj copyrightoplysninger til nye billeder, når de tages. Du kan få vist copyrightoplysninger i NX Studio-fanen Info.

Kunstner: Indtast et navn på fotografen som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst). Navne på fotografer kan bestå af op til 36 tegn.

Copyright: Indtast navnet på indehaveren af ophavsretten som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst). Navne på indehavere af ophavsretten kan bestå af op til 54 tegn.

Vedhæft copyrightoplysninger: Vælg denne indstilling for at vedhæfte copyrightoplysningerne til alle efterfølgende billeder. Vedhæft copyrightoplysninger kan slås til og fra ved at markere dem og trykke på 2. Når du har valgt den ønskede indstilling, skal du trykke på J for at afslutte.

Copyrightoplysninger

For at undgå uautoriseret anvendelse af navne på kunstner eller indehaver af ophavsret skal du sørge for, at Vedhæft copyrightoplysninger ikke er valgt, samt at felterne Kunstner og Copyright er tomme, før du låner eller overdrager kameraet til en anden person. Nikon påtager sig intet ansvar for skader eller strid, der hidrører fra anvendelse af indstillingen Copyrightoplysninger.