Finindstil fokus for op til 20 objektivtyper. Anvendes kun efter behov; Indstilling af AF anbefales ikke i de fleste situationer og kan påvirke normalt fokus. Automatisk finindstilling er tilgængelig i Live View (0 Automatisk finindstilling af AF). Vi anbefaler, at du udfører finjustering ved den fokusafstand, du anvender ofte; hvis du udfører fokusindstilling ved en kort fokusafstand, kan du eksempelvis opleve, at den er mindre effektiv ved længere fokusafstande.

Live View-fotografering

Indstilling gælder ikke for autofokus i Live View-fotografering.

Gemt værdi

Der kan kun lagres én værdi for hver objektivtype. Hvis der anvendes telekonverter, kan der lagres særskilte værdier for hver kombination af objektiv og telekonverter.

Automatisk finindstilling af AF

Automatisk finindstilling af AF udføres som beskrevet herunder.

 1. Klargør kameraet.

  Montér kameraet på et stativ, og ret kameraet mod et jævnt motiv med høj kontrast, som er parallelt med kameraets fokusplan. Bemærk, at automatisk finindstilling af AF fungerer bedst ved maksimumblænde og muligvis ikke fungerer i mørke omgivelser.

 2. Start Live View.

  Drej Live View-vælgeren hen på C, og tryk på knappen a.

 3. Justér fokusindstillingerne.

  Drej fokusindstillingsvælgeren hen på AF, og anvend knappen AF-indstilling samt kommandohjulene til valg af følgende:

  • Autofokusindstilling: AF-S
  • Indstilling af AF-metode: 5 (bredt), 6 (normal) eller 3 (pinpoint)

 4. Vælg midterste fokuspunkt.

  Tryk midt på multivælgeren for at vælge midterste fokuspunkt.

 5. Fokusér.

  Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere, og zoom derefter ind på det billede, der ses gennem objektivet for at bekræfte, at motivet er i fokus. Fokus kan om nødvendigt justeres manuelt.

 6. Udfør automatisk finindstilling af AF.

  Tryk på knappen AF-indstilling og videooptageknappen samtidigt, og hold dem nede, indtil dialogboksen indikeret i trin 7 vises (dette tager formentligt lidt over to sekunder).

  Knappen AF-indstilling

  Videooptageknap

 7. Gem den nye værdi.

  Markér Ja, og tryk på J for at tilføje værdien for finindstilling af AF for det aktuelle objektiv til listen med gemte værdier (kun CPU-objektiver). Bemærk, at der kun kan lagres én værdi for hver objektivtype.

 8. Aktivér finindstilling af AF.

  I kameraets opsætningsmenu skal du vælge Finindstilling af AF > Finindstilling af AF (Til/Fra), derefter markere Til og trykke på J.