Når fokustopp er aktivert i manuell fokusmodus, indikeres objekter som er i fokus med fargede konturer på skjermen. Du kan velge farge.

Focus Peaking Display

Velg [ ] for å aktivere fokustopp.

Fokus på toppfølsomhet

Velg toppfølsomhet for fokus fra [ 3 (høy følsomhet) ], [ 2 (standard) ] og [ 1 (lav følsomhet) ]. Jo høyere verdi, desto større dybde vil bli vist som i fokus.

Focus Peaking Highlight Color

Velg uthevingsfargen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video