Velg rollen som er tildelt bla opp og ned, eller bla til venstre og høyre under avspilling på full skjerm.

Sveip opp/Sveip ned

Velg operasjonen som skal utføres ved å bla opp eller ned.

Alternativ

Beskrivelse

c

[ Vurdering ]

Gi det gjeldende bildet en forhåndsvalgt vurdering. Rangeringen kan velges ved å trykke på 2 .

K

[ Velg for opplasting til datamaskin ]

Merk gjeldende bilde for prioritert opplasting til en datamaskin.

N

[ Velg for opplasting (FTP) ]

Merk gjeldende bilde for prioritert opplasting til en FTP-server.

g

[ Beskytt ]

Beskytt det gjeldende bildet.

W

[ Talememo ]

Sveip for å begynne å spille inn et talememo. Hvis det allerede eksisterer et notat for det gjeldende bildet, begynner å bla i stedet avspilling av det eksisterende notatet. Trykk på J for å avslutte opptaket eller avspillingen.

[ Ingen ]

Å bla opp eller ned har ingen effekt.

  • Bilder valgt ved å bla opp eller ned når [ Vurdering ], [ Velg for opplasting til datamaskin ], [ Velg for opplasting (FTP) ] eller [ Beskytt ] er angitt med ikoner ( Filinformasjon ). Merkingen kan fjernes ved å bla igjen i samme retning.

Sveip forover i retning

Velg bevegelsen som brukes for framføring av rammen.

Alternativ

Beskrivelse

S

[ Venstre←Høyre ]

Sveip fra høyre til venstre for å se neste bilde.

T

[ Venstre → Høyre ]

Sveip fra venstre til høyre for å se neste bilde.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video