Velg om et sebramønster skal brukes til å indikere valgte toneområder i videomodus.

Mønstertoneområde

Velg toneområdet vist av sebramønsteret fra [ Highlights ] eller [ Mid-tones ], eller velg [ Zebra pattern off ] for å slå av sebramønsteret. Høydepunkter og mellomtoner kan defineres ved hjelp av henholdsvis [ Høydepunktsterskel ] og [ Mellomtoneområde ].

Mønster

For å aktivere sebravisningen, velg [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mønster 1

Mønster 2

Marker Threshold

Velg lysstyrken som trengs for å utløse sebraskjermen når [ Høydepunkter ] er valgt for [ Mønstertoneområde ].

  • Velg mellom verdier fra 120 til 255. Jo lavere verdi, desto større lysstyrkespekter vil bli vist som høydepunkter.

  • Hvis 255 er valgt, vil displayet kun vise områder som er potensielt overeksponert.

Mellomtoneområde

Velg lysstyrken som trengs for å utløse sebraskjermen når [ Midtoner ] er valgt for [ Mønstertoneområde ].

  • Mellomtoneområdet er definert som en lysstyrke [ Verdi ] og [ Område ] for lysstyrker sentrert rundt den valgte verdien.

  • Trykk på 4 eller 2 for å utheve elementer og trykk på 1 eller 3 for å endre.

Sebra mønster

Hvis både sebraskjermen og fokustopp er aktivert i manuell fokusmodus, vil kun fokustopp aktiveres. For å se sebraskjermen i manuell fokusmodus, velg [ OFF ] for egendefinert innstilling a13 [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video