Velg hvordan kameraet viser lysstyrkeinformasjon i videomodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Histogram ]

Aktiver RGB-histogrammet.

[ Bølgeform monitor ]

Kameraet viser en bølgeformmonitor. Skjermen kan vises i to forskjellige størrelser.

[ Bølgeformmonitor (stor) ]

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video