Velg lengden på serieopptaket fra slutten av minnebufferen når utløseren er trykket helt ned og maksimal lengde på serieopptaket mens utløseren er trykket helt ned i høyhastighets bildeopptaksmodus .

1

Del av buffer registrert på minnekortet ved utgivelse ([ Pre-release burst ])

2

Bilder tatt etter utgivelse ([ Post-release burst ])

3

Komplett høyhastighets utbrudd

Alternativ

Beskrivelse

[ Pre-release burst ]

Hvis et annet alternativ enn [ Ingen ] er valgt, vil kameraet buffere bilder mens utløseren trykkes halvveis ned, men bare bildene lagt til bufferen i løpet av de siste n sekundene, der n er verdien valgt for [ Pre- release burst ], vil bli tatt opp på minnekortet når utløseren trykkes helt ned ("Pre-Release Capture").

  • Hvis intervallet mellom at utløserknappen trykkes halvveis ned og den trykkes helt ned er kortere enn den valgte tiden, vil bare bildene som er lagret i bufferen mens knappen ble trykket halvveis bli tatt opp.

[ Serie etter utgivelse ]

Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å ta bilder etter at utløseren er trykket helt ned: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] eller [ Maks. ]. Opptaket kan fortsette i opptil ca. 4 s når [ Maks. ] er valgt.

Et Y -ikon vises i opptaksdisplayet når et annet alternativ enn [ Ingen ] er valgt for [ Forhåndsutgivelsesserie ]. Mens utløseren trykkes halvveis ned, vil en grønn prikk ( I ) vises i ikonet for å vise at bufring pågår.

  • Hvis utløseren trykkes halvveis ned i mer enn ca. 30 sekunder, vises C i ikonet og forhåndsopptak avbrytes. Pre-Release Capture kan gjenopptas ved å løfte fingeren fra utløserknappen og deretter trykke den halvveis ned igjen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video