Velg om det innebygde AF-hjelpelyset skal lyse for å hjelpe med fokusoperasjonen i fotomodus når lyset er dårlig.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

I fotomodus vil belysningsinstrumentet lyse etter behov når AF‑S er valgt for fokusmodus.

[ AV ]

Belysningsinstrumentet tennes ikke for å hjelpe med fokusoperasjonen. Kameraet kan kanskje ikke fokusere når lyset er dårlig.

AF-hjelpelyset
  • AF-hjelpelyset har en rekkevidde på omtrent 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.).

  • Fjern linsedekslene når du bruker belysningsinstrumentet.

  • Ikke blokker AF-hjelpelyset mens den er tent.

  • Noen objektiver kan blokkere lyset fra AF-hjelpelyset ved noen eller alle fokusavstander. Informasjon om disse begrensningene er tilgjengelig fra Nikon Download Center.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video