Velg om utløserknappen kan brukes til å fokusere.

Alternativ

Beskrivelse

[ Lukker/AF-PÅ ]

Kameraet fokuserer når utløseren trykkes halvveis ned.

[ Kun AF-ON ]

Kameraet fokuserer ikke når utløseren trykkes halvveis ned.

  • Hvis du markerer [ Kun AF-ON ] og trykker på 2 , vises alternativene for [ Ut-av-fokus utløser ].

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).

[ Deaktiver ]

  • Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

  • Fokuser med AF-ON- knappen eller andre kontroller som AF-ON er tilordnet.

Forsiktig: " Punpoint AF "

Hvis [ Punpoint AF ] er valgt for AF-områdemodus med egendefinert innstilling a6 [ AF-aktivering ] satt til [ AF-ON only ] og [ Disable ] valgt for [ Ut-av-fokus-utløser ], kan lukkeren utløses enten eller ikke motivet er i fokus.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video