Velg hvor lenge skjermen eller søkeren skal være på når ingen operasjoner utføres.

  • Ulike innstillinger kan velges for [ Avspilling ], [ Menyer ], [ Bildegjennomgang ] og [ Standby-timer ].

  • [ Standby-timer ] bestemmer hvor lenge kontrollpanelet og skjermen eller søkervisningen forblir på etter at utløseren er trykket halvveis ned. Skjermen og søkeren dempes noen sekunder før standby-timeren utløper. Hvis [ 10 s ] er valgt, vil timeren forlenges til 20 sekunder mens i -menyen vises.

  • Lengre utkoblingsforsinkelser reduserer batteriets utholdenhet.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video