Velg om fokuspunktet som er valgt av kameraet fortsetter i bruk etter at du endrer AF-områdemodus ved hjelp av en kontroll som [ AF-områdemodus ], [ AF-områdemodus + AF-PÅ ], [ Hent opptaksfunksjoner ] eller [ Tilbakekall opptaksfunksjoner (hold) ] er tilordnet via egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (opptak) ]. Dette gjelder bare hvis du endrer AF-områdemodus mens du fokuserer med utløseren halvveis trykket.

Alternativ

Beskrivelse

[ Auto ]

Fokuspunktet som sist ble valgt av kameraet før du byttet AF-områdemodus, forblir i kraft.

[ Av ]

Fokuspunktet sist valgt av brukeren blir gjenopprettet.

  • Vedvarende fokuspunkt gjelder hvis mens du trykker på kontrollen, bytter du fra en AF-områdemodus som [ Auto-område AF ] der fokuspunktet velges automatisk til en modus der fokuspunktet velges manuelt.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video