Velg om E -knappen er nødvendig for eksponeringskompensasjon.

Alternativ

Beskrivelse

[ På (Automatisk tilbakestilling) ]

Eksponeringskompensasjon kan justeres med kun et kommandohjul. Innstillingen valgt med kommandohjulet tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.

[ ]

Eksponeringskompensasjon kan justeres med kun et kommandohjul. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.

[ Av ]

Eksponeringskompensasjon stilles inn ved å trykke på E -knappen og dreie et kommandohjul.

  • Dette alternativet trer i kraft i modusene P , S og A . Enkel eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i modus M .

  • Kommandohjulet som brukes varierer med modusen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video