Ved å velge [ ON ] kan justeringer som normalt gjøres ved å holde en knapp og rotere et kommandohjul gjøres ved å rotere kommandohjulet etter at knappen er sluppet. Dette avsluttes når knappen trykkes ned igjen, utløseren trykkes halvveis ned eller standby-timeren utløper.

  • [ Slippknapp for å bruke hjulet ] gjelder for knappene E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U og fokusmodus.

  • [ Utløserknapp for å bruke hjulet ] gjelder også for kontroller som har blitt tildelt bestemte roller ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (opptak) ] eller g2 [ Egendefinerte kontroller ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video