Velg utløsermodusene som kan nås ved å trykke på c -knappen og dreie hovedkommandohjulet når utløsermodushjulet dreies til c .

  • Marker alternativer og trykk på J eller 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ). Modi merket med en hake ( M ) er tilgjengelig for valg via hovedkommandohjulet.

  • For å fullføre operasjonen, trykk på G .

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video