Velg hvordan skjermen skal reagere når lukkeren utløses.

Alternativ

Beskrivelse

[ Type A ]

Displayet blir mørkt når lukkeren utløses.

[ Type B ]

Kanter vises øverst, nederst og på sidene av rammen når lukkeren utløses.

[ Type C ]

Kanter vises på sidene av rammen når lukkeren utløses.

[ Av ]

En utløsertidsindikator vises ikke når lukkeren utløses.

  • Merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, vises ikke utløsertidsindikatorer ved lave lukkerhastigheter.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video