Velg en virtuell horisont for opptaksvisningen. Den valgte virtuelle horisonten kan vises ved å sette en hake ( M ) ved siden av D i listen for egendefinert innstilling d18 [ Custom monitor shooting display ] ( d18: Custom Monitor Shooting Display ) eller d19 [ Custom viewfinder shooting display ] ( d19 : Custom monitor shooting display ) Søkeropptaksskjerm ).

  • [ Type A ]: En stor indikator som viser rulling og pitch fyller skjermen.

  • [ Type B ]: En rulleindikator vises nederst på skjermen og en stigningsindikator på høyre kant.

  • Indikatorene vises i grønt når kameraet er i vater.

Rull

Alternativ

Kamera rotert med klokken

Kamera rotert mot klokken

[ Type A ]

[ Type B ]

Tonehøyde

Alternativ

Kamera vippet fremover

Kamera vippet bakover

[ Type A ]

[ Type B ]

Virtual Horizon Display

Vær oppmerksom på at visningen kanskje ikke er nøyaktig når kameraet vippes i en skarp vinkel forover eller bakover. Kameraet vil ikke vise den virtuelle horisonten eller pitch and roll-indikatorene når det holdes i vinkler der helningen ikke kan måles.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video