Velg lengden på utløserforsinkelsen, antall bilder tatt og intervallet mellom bildene i selvutløsermodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Selvutløserforsinkelse ]

Velg lengden på utløserforsinkelsen.

[ Antall skudd ]

Trykk på 1 og 3 for å velge antall bilder som skal tas hver gang utløserknappen trykkes ned; velg mellom verdier fra 1 til 9.

[ Intervall mellom skudd ]

Velg intervallet mellom bilder når [ Antall bilder ] er mer enn 1.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video