Når [ AV ] er valgt for [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhetskontroll ] i fotoopptaksmenyen i modus M , kan handlinger som å bytte til et objektiv med et annet blenderområde føre til utilsiktede endringer i blenderåpningen. Hvis et annet alternativ enn [ Eksponeringsvedlikehold av ] er valgt for [ Keep exp. når f/ endres ], vil kameraet justere lukkerhastighet eller ISO-følsomhet for å opprettholde eksponeringen på gjeldende verdi.

  • Andre tilfeller der innstillinger kan justeres automatisk for å opprettholde eksponeringen inkluderer når:

    • objektiver med forskjellig maksimal blenderåpning ved minimum og maksimum zoom zoomes inn eller ut, eller

    • fokusavstanden endres mens et mikroobjektiv er festet.

  • Innstillingen som justeres for å opprettholde eksponeringen når blenderåpningen endres, kan velges fra [ Lukkerhastighet ] og [ ISO-følsomhet ]. Velg [ Vedlikehold av eksponering av ] for å deaktivere denne funksjonen.

  • Avhengig av objektivet kan det hende at kameraet ikke kan opprettholde gjeldende eksponering ved enkelte innstillinger.

  • Eksponeringsvedlikehold er ikke tilgjengelig under videoopptak.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video