Velg hvor langt fokus- eller kontrollringene på objektiver med Z-fatning må roteres for å gå hele veien fra minimum fokusavstand til uendelig.

Alternativ

Beskrivelse

[ Ikke-lineær ]

Fokusavstanden endres med mye når ringen roteres raskt og med en liten mengde når ringen roteres sakte, uten hensyn til hvor langt ringen roteres.

[ 90° ]

Velg hvor langt ringen må roteres for å gå hele veien fra minimum fokusavstand til uendelig. For å ta fokus fra minimumsavstanden til uendelig når for eksempel [ 90° ] er valgt, trenger ringen bare å roteres 90°. Større verdier tillater finere justeringer.

[ 120° ]

[ 150° ]

[ 180° ]

[ 210° ]

[ 240° ]

[ 270° ]

[ 300° ]

[ 330° ]

[ 360° ]

[ 540° ]

[ 720° ]

[ Maks. ]

Å ta fokus fra minimum fokusavstand til uendelig krever at du roterer ringen den maksimale avstanden som er tillatt ved gjeldende objektivinnstillinger.

  • Hvis objektivet ikke støtter valg av rotasjonsområde, vil [ Fokusring rotasjonsområde ] være fast på [ Ikke-lineær ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video