Egendefinerte innstillinger lagres i en av fire banker (banker "A" til "D") som kan velges ved hjelp av [ Custom Settings bank ]. Endringer i innstillinger som gjøres mens én bank er valgt, brukes ikke på de resterende bankene.

Gi nytt navn til banker med egendefinerte innstillinger

En beskrivende bildetekst kan legges til banknavnet ("A", "B", "C" eller "D") ved å markere banken, trykke på 2 og velge [ Gi nytt navn ]. Teksting kan være på opptil 20 tegn.

Kopiere tilpassede innstillinger Banker

For å lage en kopi av en egendefinert innstillingsbank, merk banken, trykk på 2 , velg [ Kopier ] og velg en destinasjon for kopien.

Gjenoppretter standardinnstillinger

Du kan gjenopprette standardinnstillingene for en valgt egendefinerte innstillinger-bank. For å gjøre det, uthev banken og trykk på O ( Q ); en bekreftelsesdialog vil vises. Marker [ Ja ] og trykk på J for å gjenopprette standardinnstillingene for den valgte banken.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video