Bruk varmere farger med redusert lysstyrke i opptaks-, meny- og/eller avspillingsskjermer. Dette gjør displayene lettere å se med syn tilpasset mørke omgivelser under astronomisk fotografering og lignende.

Alternativ

Beskrivelse

[ Fargealternativer for varme skjermer ]

Velg blant følgende alternativer.

  • [ Modus 1 ]: Bruk varmere farger i opptaks-, meny- og avspillingsskjermer.

  • [ Modus 2 ]: Bruk varmere farger i menyvisningen. Varmere farger brukes også for ikonene og annen informasjon i opptaks- og avspillingsskjermene, men ikke for visningen gjennom linsen eller innholdet i selve bildene.

  • [ Av ]: Varme farger brukes ikke.

[ Lysstyrke på varm fargeskjerm ]

Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken på den varme fargeskjermen. Velg høyere verdier for økt lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video