Velg [ ON ] for å jevne ut visningen i søkeren i henhold til opptaksforholdene. Bevegelsene til motiver i rask bevegelse vil være lettere å se.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video