Velg søkervisningene som er tilgjengelige ved å trykke på DISP -knappen i videomodus.

  • Uthev elementer ([ Display 2 ] eller [ Display 3 ]) og trykk på J for å velge ( M ) eller velge bort ( U ). Bare skjermer merket med en hake ( M ) kan nås ved å trykke på DISP -knappen under opptak. [ Display 1 ] kan ikke velges bort.

  • For å velge indikatorer som vises på skjermene [ Display 1 ] til [ Display 3 ] , uthev det tilsvarende alternativet og trykk på 2 . Du kan deretter merke elementer og trykke på J for å velge ( M ) eller velge bort ( U ). Bortsett fra [ Berøringskontroller ] er alternativene de samme som for egendefinert innstilling g15 [ Custom monitor shooting display ] ( g15: Custom Monitor Shooting Display ).

  • For å fullføre operasjonen, trykk på G .

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video