Når [ Sentervektet måling ] er valgt, tildeler kameraet størst vekt til et område i midten av opptaksdisplayet når eksponeringen stilles inn.

Alternativ

Beskrivelse

R

[ liten ]

Kameraet tildeler den største vekten til et område som tilsvarer en sirkel på 8 mm i diameter.

S

[ Standard ]

Kameraet tildeler den største vekten til et område som tilsvarer en sirkel på 12 mm i diameter.

T

[ Gjennomsnitt ]

Vektingen er basert på gjennomsnittet av hele rammen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video