Innstillingene som påvirkes når bracketing er aktivert i modus M og [ OFF ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotoopptaksmenyen bestemmes av alternativene valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen og alternativet valgt for egendefinert innstilling e6 [ Auto bracketing (modus M) ].

Egendefinert innstilling e6
[ Auto bracketing (modus M) ]

Meny for fotografering
[ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ]

AE og blits bracketing

AE bracketing

F

[ Blits/hastighet ]

Lukkerhastighet og blitsnivå

Lukkerhastighet

G

[ Blits/hastighet/blenderåpning ]

Lukkerhastighet, blenderåpning og blitsnivå

Lukkerhastighet og blenderåpning

H

[ Blits/blenderåpning ]

Blenderåpning og blitsnivå

Blenderåpning

9

[ Blits/ISO-følsomhet ]

ISO-følsomhet og blitsnivå

ISO-følsomhet

I

[ Bare blits ]

Flash nivå

  • Når [ ] er valgt for [ ISO-sensitivitetsinnstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhetskontroll ] i fotoopptaksmenyen, vil kameraet variere blitsnivå og/eller ISO-følsomhet i henhold til [ Blits/ISO-følsomhet ], uavhengig av hvilket alternativ som er valgt. for egendefinert innstilling e6 [ Auto bracketing (modus M) ].

Flash Bracketing

Blits-bracketing utføres kun med i-TTL eller q A (automatisk blenderåpning) blitskontroll.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video