Velg toneområdet som vises av et sebramønster når en kontroll som tidligere er tilordnet [ Pattern tone range ] trykkes. Hvis [ Highlights ] eller [ Mid-tones ] er valgt, vil et trykk på kontrollen vise et sebramønster kun over områder i det valgte toneområdet; å trykke på knappen en gang til skjuler sebramønsteret.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video