Velg hvor raskt fokus skal reagere hvis noe går mellom motivet og kameraet når AF-C er valgt for fokusmodus.

Blokkert skudd AF-respons

  • Velg [ 5 ] ( Forsinket ) for å opprettholde fokus på det originale motivet.

  • Velg [ 1 ] ( Rask ) for å gjøre det lettere å skifte fokus til objekter som krysser synsfeltet ditt.

  • Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, fungerer blokkert AF-respons i modus [ 3 ] når [ 3D-sporing ] er valgt for AF-områdemodus.

  • Hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-område-modus, vil blokkert AF-respons fungere i modus [ 3 ] når [ 2 ] eller [ 1 ] er valgt.

Emnebevegelse

Alternativ

Beskrivelse

[ Stadig ]

Velg for jevn fokus når du fotograferer motiver som nærmer seg kameraet i et jevnt tempo.

[ Uregelmessig ]

Velg for forbedret respons når du fotograferer motiver som er utsatt for brå start og stopp.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video