Velg om bilder kan tas før kameraet fokuserer når AF-C er valgt.

Alternativ

Beskrivelse

G

[ Release ]

Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).

B

[ Fokus + slipp ]

Prioritet gis normalt til utløser, men hvis motivet er mørkt eller lav kontrast og kameraet er i kontinuerlig utløsermodus, vil fokus bli prioritert for det første bildet i hver serie. For de gjenværende bildene vil prioritering bli gitt til frigjøring uavhengig av fokus. Dette bidrar til å sikre at det første bildet i hver serie er i fokus.

F

[ Fokus ]

Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video