Ved å velge [ På (1/6 EV) ] kan ISO-følsomheten for videoer justeres i trinn på 1/6 EV i modus M .

  • Følsomheten kan settes til verdier fra ISO 64 til 25600 i trinn på 1 / 6 EV.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video