Velg rekkefølgen bildene i bracketing-programmet tas i.

Alternativ

Beskrivelse

H

[ MTR > under > over ]

Det umodifiserte bildet tas først, etterfulgt av bildet med lavest verdi, etterfulgt av bildet med høyest verdi.

I

[ Under > MTR > over ]

Skyting fortsetter i rekkefølge fra laveste til høyeste verdi.

  • Egendefinert innstilling e7 [ Bracketing-rekkefølge ] har ingen innvirkning på rekkefølgen på bildene som tas når [ ADL-bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video