Utvid rekkevidden av lukkerhastigheter som er tilgjengelige i modus M ; den laveste lukkerhastigheten som er tilgjengelig når [ ] er valgt, er 900 s (15 minutter). Forlengede lukkerhastigheter kan brukes til bilder av nattehimmelen og andre lange eksponeringer.

  • Når [ ] er valgt, vil gjenværende tid i gjeldende eksponering vises i kontrollpanelet ved lukkerhastigheter som er lavere enn 30 s.

  • Ved hastigheter lavere enn 1 s, kan lukkerhastigheten som vises av kameraet avvike fra den faktiske eksponeringstiden. Den faktiske eksponeringstiden ved lukkerhastigheter på 15 og 30 sekunder er for eksempel henholdsvis 16 og 32 sekunder. Eksponeringstiden vil igjen matche den valgte lukkerhastigheten ved hastigheter på 60 sekunder og langsommere.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video