Hvis [ ON ] er valgt, vil en rød ramme vises rundt opptaksskjermen mens videoopptak pågår. Dette bidrar til å forhindre tapte bilder ved å varsle deg når opptak pågår.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video