Vend rotasjonsretningen til kommandohjulene for utvalgte operasjoner.

  • Marker [ Eksponeringskompensasjon ] eller [ Lukkerhastighet/blenderåpning ] og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).

  • Trykk på G for å lagre endringer og avslutte.

  • Endringene gjelder også for kommandohjulet for vertikal skyting.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video