Velg når bakgrunnsbelysningen på kontrollpanelet og knappen lyser.

  • Hvis [ OFF ] er valgt, vil bakgrunnsbelysningen lyse når strømbryteren dreies til D Bakgrunnsbelysningen slås av når utløseren trykkes ned.

  • Hvis [ ] er valgt, vil bakgrunnsbelysningen lyse mens standby-timeren er aktiv. Merk at dette øker forbruket på batteriet. Baklyset slås av mens utløseren trykkes ned, men slås på igjen når knappen slippes.

Knapp Bakgrunnslys

Følgende er utstyrt med bakgrunnsbelysning:

1

c knappen

2

BKT- knapp

3

c knappen

4

I knapper

5

g ( Fn4 )-knappen

6

O ( Q )-knappen

7

X knappen

8

i knappen

9

G knappen

10

K knappen

11

W ( Q )-knappen

12

i knappen for vertikal fotografering

1. 3

U knapp

14

T -knapp

15

b knappen

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video