Velg om eksponeringen skal justeres for ansiktene til portrettobjekter som registreres av kameraet når [ Matrisemåling ] er valgt.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Kameraet justerer eksponeringen for ansikter.

[ AV ]

Eksponeringen justeres ikke i henhold til om ansikter er oppdaget.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video