Velg om endringer i ISO-følsomheten skal gjøres i trinn på 1/3 eller 1 EV. Hvis verdien som er valgt for ISO-følsomhet ikke er tilgjengelig ved den valgte innstillingen, vil ISO-følsomheten settes til nærmeste tilgjengelige verdi.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video