Velg elementene oppført i i -menyen som vises når i -knappen trykkes i videomodus.

  • Marker en posisjon i i -menyen, trykk på J og velg ønsket element.

  • Følgende elementer kan tilordnes til i -menyen.

Alternativ

0

n

[ Skytingsmenybank ]

Shooting Menu Bank

j

[ Velg bank for egendefinerte innstillinger ]

Custom Settings Bank

J

[ Velg bildeområde ]

Alternativer for videobildeområde

G

[ Bildestørrelse / bildefrekvens ]

Alternativer for videorammestørrelse og hastighet

N

[ Destinasjon ]

Mål

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

Eksponeringskompensasjon

9

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

ISO-følsomhet

m

[ Hvitbalanse ]

Hvit balanse

h

[ Angi bildekontroll ]

Bildekontroller

6

[ HLG kvalitet ]

HLG kvalitet

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

w

[ Måling ]

Måling

s

[ Fokusmodus ]

Fokusmodus

7

[ AF-områdemodus/emne. deteksjon ]

AF-områdemodus

u

[ Vibrasjonsreduksjon ]

Vibrasjonsreduksjon

4

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

H

[ Mikrofonfølsomhet ]

Mikrofonfølsomhet

5

[ Demper ]

Demper

6

[ Frekvensrespons ]

Frekvensrespons

7

[ Vindstøyreduksjon ]

Vindstøyreduksjon

8

[ Hodetelefonvolum ]

Hodetelefonvolum

L

[ Stille modus ]

Stillemodus

w

[ Egendefinerte kontroller ]

g2: Egendefinerte kontroller

W

[ Topp i fokus ]

a13: Focus Peaking

9

[ Sebramønster ]

g9: Sebramønster

3

[ Lysstyrke på skjermen/søkeren ]

Skjermlysstyrke , Søkerlysstyrke

u

[ Flymodus ]

Flymodus

8

[ Multivelger strømåpning ]

Multivelger Power Aperture

9

[ Multivelger eksponeringskomp. ]

Multivelger eksponeringskomp.

v

[ Varme skjermfarger ]

d10: Varme skjermfarger

Multivelger Power Aperture

Velg om multivelgeren kan brukes til blenderåpning. Når [ Aktiver ] er valgt, utvides blenderåpningen ved å holde 1 nede. Holder du 3 , begrenser du blenderåpningen.

Multivelger eksponeringskomp.

Velg om multivelgeren kan brukes til å justere eksponeringskompensasjon. Ved å velge [ Aktiver ] kan eksponeringskompensasjon stilles inn ved å trykke på 1 eller 3 .

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video