Velg fokushastighet for videomodus.

Bruk [ When to use ] for å velge når det valgte alternativet gjelder.

Alternativ

Beskrivelse

D

[ Alltid ]

Kameraet fokuserer med valgt hastighet til enhver tid i videomodus.

E

[ Bare under opptak ]

Fokus justeres kun med valgt hastighet mens videoopptak pågår. Andre ganger fokuserer kameraet så raskt som mulig.

Linselyder

Lyden som produseres av objektivet under fokusoperasjoner øker med AF-hastigheten. Effekten er spesielt merkbar ved en innstilling på [ +5 ], så velg lavere verdier hvis du synes støyen er distraherende.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video