Maksimalt antall bilder som kan tas i en enkelt serie i kontinuerlig utløsermodus kan settes til "∞" (ingen grense) eller til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 200.

  • Merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, er det ingen grense for antall bilder som kan tas i en enkelt serie når en lukkerhastighet på 1 s eller lavere er valgt i modus S eller M .

Minnebufferen

Egendefinert innstilling d2 [ Maksimalt antall bilder per serie ] brukes til å velge antall bilder som kan tas i en enkelt serie. Antall bilder som kan tas før minnebufferen fylles og fotograferingen går sakte, varierer med bildekvalitet og andre innstillinger. Når bufferen er full, vil kameraet vise " r000 " og bildefremføringshastigheten vil synke.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video