Velg bildefremføringshastighet for kontinuerlig høyhastighets og kontinuerlig lavhastighetsmodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Kontinuerlig høyhastighet ]

Velg bildefrekvens for kontinuerlig høyhastighets utløsermodus fra alternativer fra [ 20 fps ] til [ 10 fps ].

[ Kontinuerlig lavhastighet ]

Velg bildefrekvens for kontinuerlig lavhastighets utløsermodus fra alternativer fra [ 10 fps ] til [ 1 fps ].

  • Den faktiske bildefrekvensen når [ 8 fps ] er valgt er 7,5 fps.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video