Lås eksponeringsinnstillinger eller valg av fokuspunkt.

Alternativ

Beskrivelse

[ Lukkerhastighetslås ]

Velg [ ] for å låse lukkerhastigheten til gjeldende verdi i modus M.

  • O ikoner vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet når lukkerhastighetslåsen er aktiv.

[ Blenderlås ]

Velg [ ] for å låse blenderåpningen til gjeldende verdi i modusene A og M.

  • O ikoner vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet når blenderlåsen er aktiv.

[ Fokuspunktlås ]

Velg [ ON ] for å låse fokuspunktvalg på det valgte fokuspunktet.

  • Fokuspunktlås gjelder ikke når [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdemodus.

  • Når [ Motivsporing AF ] er valgt, vil fokuspunktet spore motivets bevegelse.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video