Velg om valgfrie blitsenheter skal avgi forhåndsblitser før hvert bilde under seriefotografering i høy- eller lavhastighets kontinuerlig utløsermodus.

Alternativ

Beskrivelse

c

[ Prioriter fremgangsfrekvens for bilde ]

Blitsenheten avgir en forhåndsblits på monitoren før det første bildet i hver sekvens og låser utgangen til målverdien for de gjenværende bildene. Bildefremføringshastigheten synker mindre enn når [ Prioriter presis blitskontroll ] er valgt.

  • Et FV-låsikon ( r ) vil vises i opptaksdisplayet under seriefotografering.

q

[ Prioriter presis blitskontroll ]

Blitsenheten avgir en forhåndsblits før hvert bilde og justerer blitseffekten etter behov. Frame rate rate kan falle under noen omstendigheter.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video