Välj typen av slutare som används för fotografier.

Alternativ Beskrivning
O Auto Kameran väljer slutartyp automatiskt enligt slutartid. Den elektroniska slutaren för främre ridå används för att minska oskärpa orsakat av kameraskakningar vid långa slutartider.
P Mekanisk slutare Kameran använder mekanisk slutare för alla foton.
x Elektr. slutare för främre ridå Kameran använder den elektroniska slutaren för främre ridå för alla foton.

“Mekanisk slutare”

Mekanisk slutare är inte tillgänglig med vissa objektiv.

“Elektr. slutare för främre ridå”

Den kortaste slutartiden som är tillgänglig när Elektr. slutare för främre ridå är valt är 1/2 000 sek.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film