Välj vilka inställningar som påverkas när AE och blixtgaffling eller AE-gaffling är markerade för Automatisk gaffling > Automatisk gaffling i fotograferingsmenyn och lägesväljaren vrids till M.

Alternativ Beskrivning
F Blixt/slutartid Kameran varierar slutartid (AE-gaffling) eller slutartid och blixtnivå (AE och blixtgaffling).
G Blixt/slutartid/bländare Kameran varierar slutartid och bländare (AE-gaffling) eller slutartid, bländare och blixtnivå (AE och blixtgaffling).
H Blixt/bländare Kameran varierar bländare (AE-gaffling) eller bländare och blixtnivå (AE och blixtgaffling).
I Endast blixt Kameran varierar endast blixtnivån (AE och blixtgaffling).

Blixtgaffling utförs endast med blixtstyrning i-TTL- eller qA (automatisk bländare). Om automatisk ISO-känslighet är aktiverat när en annan inställning än Endast blixt är markerad, kommer ISO-känslighet att låsas på värdet för den första bilden såvida inte blixten används.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film