Välj om separata fokuspunkter kan väljas för liggande orientering (på bredden), för stående orientering (på höjden) med kameran roterad 90° medurs, och för stående orientering med kameran roterad 90° moturs.

Välj Nej för att använda samma fokuspunkt oavsett kamerans orientering.

Kameran roterad 90° moturs

Landskapsorientering (liggande)

Kameran roterad 90° medurs

Välj Ja för att aktivera separat val av fokuspunkt.

Kameran roterad 90° moturs

Landskapsorientering (liggande)

Kameran roterad 90° medurs

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film