Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation används.

Alternativ Beskrivning
YE Hela kompositionen Både blixtnivå och exponeringskompensation justeras för att ändra exponeringen över hela kompositionen.
E Endast bakgrunden Exponeringskompensation gäller endast bakgrunden.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film