Anpassa primär- och sekundärrattens funktioner.

  • Omvänd rotationsriktning: Vänd rotationsriktningen på kommandorattarna för markerade funktioner. Markera alternativ och tryck på 2 för att välja eller välja bort, och tryck sedan på J för att spara ändringarna och avsluta.

  • Ändra primär/sekundär: Välj funktionerna för kommandorattarna för exponering och fokusering.

    • Exponeringsinställning: Om väljs styr den primära kommandoratten bländaren och den sekundära kommandoratten styr slutartiden. Om På (A-läge) väljs används den primära kommandoratten för att ställa in bländare endast i läge A.
    • Autofokusinställning: Detta alternativ gäller tilldelat reglage Fokusläge/AF-områdesläge med Anpassad inställning f2 (Anpassningar). Om är valt kan fokusläget väljas genom att hålla reglaget intryckt och vrida på den sekundära kommandoratten, AF-områdesläge genom att hålla reglaget intryckt och vrida på den primära kommandoratten.
  • Menyer och bildvisning: Välj Av för att använda multiväljaren för menyer och bildvisning. Om eller På (utom vid visning av bild) är markerat, kan den primära kommandoratten användas för att välja bilden som visas under bildvisning i helskärmsläge och för att markera miniatyrbilder och menyalternativ. Den sekundära kommandoratten används i helskärmsläge för att hoppa framåt eller bakåt i enlighet med det alternativ som är valt för Bildmatning med sekundärratten och i miniatyrbildsvisning för att flytta en sida uppåt eller nedåt. Om den sekundära kommandoratten vrids åt höger när menyer visas så visas det valda alternativets undermeny, och om den vrids åt vänster visas den föregående menyn. För att göra ett val, tryck på 2 eller J. Välj På (utom vid visning av bild) för att förhindra att kommandorattarna används för bildvisning vid visning av tagen bild.
  • Bildmatning med sekundärratten: När eller På (utom vid visning av bild) är markerade för Menyer och bildvisning kan den sekundära kommandoratten vridas i helskärmsläge under bildvisning för att välja en mapp, för att hoppa framåt eller bakåt 10 eller 50 bildrutor i taget, eller för att hoppa till nästa eller föregående skyddade bild, nästa eller föregående foto, nästa eller föregående film eller nästa eller föregående bild med en markerad betygsättning (för att välja betygsättningen, markera Betygsätt och tryck på 2).

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film