Om du väljer Ja kan justeringar som normalt görs genom att hålla in en knapp och vrida på en kommandoratt göras genom att vrida på kommandoratten efter att knappen har släppts. Detta avslutas när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller väntelägestimern löper ut. Den här inställningen gäller knapparna E, S och c (E) och för reglage som följande funktioner har tilldelats med Anpassad inställning f2 eller g2 (Anpassningar): Välj bildområde, Bildkvalitet/-storlek, Vitbalans, Ställ in Picture Control, Aktiv D-Lighting, Mätning, Blixtläge/-kompensation, Fokusläge/AF-områdesläge, Automatisk gaffling, Multiexponering, HDR (stort dynamiskt omfång), Exponeringsfördröjning, Slutartids- och bländarlås, Konturförstärkningar, Välj nr för icke-CPU-objektiv och Mikrofonkänslighet.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film