Välj om exponeringen ska låsas när avtryckaren trycks in.

Alternativ Beskrivning
O På (halvvägs nedtryckt) När avtryckaren trycks ner halvvägs låses exponeringen.
P På (serieläge) Exponeringen låses endast medan avtryckaren trycks in hela vägen ner.
  Av När avtryckaren trycks in låses inte exponeringen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film