Använd detta alternativ för att finjustera det exponeringsvärde som kameran har valt. Exponering kan finjusteras separat för varje mätmetod från +1 till –1 EV i steg om 1/6 EV.

Finjustera exponering

I exponeringskompensation visas inte (E)-ikonen när finjustering av exponering pågår. Det enda sättet att avgöra hur mycket exponeringen har ändrats är att granska mängden i finjusteringsmenyn.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film